Skip to content
0.00 0
Your cart is empty. Go to Shop
0.00 0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Privacyverklaring van DeCork Amsterdam, Kurk.nu

DeCork Amsterdam (www.Kurk.nu) heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

• Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt.

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

– Om problemen met de server te diagnosticeren. – Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Formulieren

Op de formulieren op onze site moeten gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mail en postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Deze site bevat linken naar andere websites.

DeCork Amsterdam (www.Kurk.nu) is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

• Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u via deze website per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info (at) Kurk.nu

• Copyrights ©

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of uitgezonden hetzij electronisch, mechanisch door middel van fotokopie, microfilm, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht.

• Contact over de website

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over uw interactie met onze website kunt u zich per e-mail wenden tot info (at) Kurk.nu